ALTA D'USUARI CORRECTE
Recordi que pot modificar les dades o esborrar el registre, obrint sessió amb "Accés usuaris" i anant a "Zona privada"
Gràcies per registrar-se a www.infoactivitats.com
NO S'HA POGUT FER EL REGISTRE
AQUEST USUARI JA EXISTEIX
Recordi que pot comprovar la disponibilitat del nom d'usuari abans d'enviar el formulari
Si us plau modifiqui el nom d'usuari i torni-ho a enviar
NO S'HA POGUT FER EL REGISTRE
AQUEST MAIL JA EXISTEIX
Recordi que pot comprovar la disponibilitat del mail abans d'enviar el formulari
Si us plau, modifiqui el mail i torni-ho a enviar
NO S'HA POGUT FER EL REGISTRE
MAIL I USUARI JA EXISTEIXEN
Recordi que pot comprovar la disponibilitat del mail i del nom d'usuari abans d'enviar el formulari
Si us plau, modifiqui el mail i el nom d'usuari i torni-ho a enviar
Per publicar el seu anunci de texte a la finestra de Col.laboradors ha d'estar registrat i connectat

Si ja està registrat, únicament ha d'iniciar sessió clickant a: "Accés usuari", en el panell de la dreta, i després tornar a clickar a "Vull ser col.laborador (publicar anunci de texte).

Si no està registrat, es podrà registrar clickant a: "Registre nou usuari", en el panell de la dreta.

Li recordem que per publicar un anunci de texte a la finestra de 'Col.laboradors' cal fer una petita donació d'un import mínim de 4€ menusals, per ajudar al manteniment de la web.
Una vegada registrat i connectat podrà publicar el seu anunci i posteriorment fer la donació per l'import que desitgi.
La donació es pot fer a través del botó "Donar" del panell esquerra, o bé fer per transferència (en aquest cas demanar les instruccions per correu electrònic) aquí.
ALTA EN DIRECTORI DE TÈCNICS ACREDITATS (PAU)

Per incriure's en el directori de personal tècnic acreditat per elaborar plans d'autoprotecció, únicament cal registar-se com a usuari, entrar totes les dades necessàries i marca la casella "Directori Pau" del formulari de registre.

Per registrar-se clickar a "Registre usuari" del panell de la dreta.

La inscripció en el directori és totalment gratuita.

Es prega llegir la nota de descàrreg de responsabilitats abans de fer la inscripció.

Moltes gràcies i cordials salutacions.

Infoactivitats és bàsicament un portal d'informació i divulgació de l'àmbit de les 'activitats' enfocat als professional i usuaris, en general, que habitualment participen de la implantació i gestió de les activitats econòmiques a Catalunya, i no està entre els seus objectius obtenir un lucre econòmic, per això tota la informació i serveis, aixi com els directoris d'empreses i professional són gratuïts, amb la única condició que han d'estar relacionats amb les 'activitats'

No obstant això la necessitat de cobrir un mínim de les despeses i de millorar el servei degut a l'augment de visites, obliga buscar un petit suport econòmic a través de la publicitat i d'un botó de donacions.

Per mantenir la publicitat en el mínim possible, actualment l'única oferta disponible és un banner de 468x60 píxels a la capçalera de la web, que tindrà un màxim de 4 anunciants.

Si vol rebre més informació, li agrairem que ens ho faci saber per mail i rebrà un correu amb tota la informació.

Moltes gràcies i cordials salutacions.
ALTA EN DIRECTORI DE PROFESSIONALS I EMPRESES

Per incriure's en el directori d'empreses i professionals, únicament cal registar-se com a usuari, entrar totes les dades necessàries i marcar la casella "Incusió en el directori professionals i empreses" del formulari de registre.

Per registrar-se clickar a "Registre usuari" del panell de la dreta.

Si ja està registrat únicament ha d'iniciar sessió, anar a la "zona privada" i editar el perfil marcant la casella "inclusió en el directori de professionals i empreses" i completar les dades.

La inscripció en el directori és totalment gratuita.

Moltes gràcies i cordials salutacions.

VULL SER COL.LABORADOR

Si us plau, escrigui un mail de contacte i premi "Enviar".
Li enviarem la informació del nostre programa de col.laboradors per correu elèctrònic.

Mail:


Si ho prefereix ens pot enviar directament un mail Aquí.

Moltes gràcies pel seu interès i cordials salutacions.VULL SER COL.LABORADOR

Per publicar un anunci de texte a la finestra de col.laboradors, cal estar registrat.

Si ja ho està, ha d'iniciar sessió clickant a "Accés usuari" i després a "Zona privada".

A la zona privada a de clickar a "Crear nou anunci de texte", omplir o confirmar les dades i premer el botó "Enviar".

Una vegada creat l'anunci sempre el podrà modificar o esborrar des de la seva "Zona privada".


Si ho prefereix ens pot enviar directament un mail a info@infoactivitats.com amb les dades i nosaltres crearem l'anunci

Moltes gràcies pel seu interès i cordials salutacions.

Nota.
Únicament es publicaran anuncis de professional o empreses relacionades amb les activitats (enginyeria, arquitectura, assessoria, inspecció i control, subministradores de material i serveis per a activitats en general, etc...)AQUESTA SECCIÓ ESTÀ TANCADA TEMPORALMENT


AQUESTA SECCIÓ ESTÀ TANCADA TEMPORALMENT
Consulti la classificació i tramitació a l'apartat "Activitats en General"
logo logo
<-- -->
@ Contacte
Novetats Normativa
Novetats Documents
Vol col.laborar publicant noticies, documents, artícles o aportant qualsevol altra material d'interès?
Enviar col.laboracions per mail Aquí. Gràcies
INICI DE NOVA WEB
Wikivitats
Us informem del proper tancament de infoactivitats.com i la posada en funcionament de la nova web www.wikivitats.cat

Aquesta és una web col.laborativa, basada en el codi obert TikiWiki, en la que qui ho vulgui hi pot participar creant nous temes, noves definicions, pujant fitxers, fent propostes de noves seccions, de nous forums, etc....

Vinga.... anima't i participa en el nou projecte !!!

Regista't a Wikivitats

27 d'agost de 2018.


ACTUALITZADA LA TAULA DELS ANNEXOS DE CLASSIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2015 D'ACTIVITATS
Disponible la taula actualitzada del Annexos de classificació d'activitats de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.Accés a la taula actualitzada (V3.0).

31 de març de 2017.
MODIFICADA LA LLEI 16/2015 D'ACTIVITATS
Disponible el nou text de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.Accés a la Llei 16/2015.

31 de març de 2017.
MODIFICADA LA LLEI 11/2009 D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
Disponible el nou text de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.Accés a la Llei 11/2009.

03 d'abril de 2017.
PUBLICADA LA NOVA LLEI DE SIMPLIFICACIÓ DE TRÀMITS
En el DOGC del 24 de juliol, es va publicar la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Pel que fa a les activitats, aquesta nova Llei regula les activitats "innòcues" i de "baix risc" per mitjà dels règims de "Declaració Responsable" i "Règim de Comunicació", inclouent dos annexos de classificació d'activitats.
També modifica les Lleis 20/2009 i 3/2010.
Aquesta Llei entrarà en vigor el proper 13 d'agost.

Accés a les novetats...

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Taules dels annexes de la Llei 16/2015.

Taules dels annexes de la Llei 16/2015, que inclou notes de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-2009).

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 16/2015.

Taules de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificades per la Llei 16/2015.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat em matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, modificada per la Llei 16/2015.25 de juliol de 2015.
SUSPESA LA VIGÈNCIA D'ALGUNS ARTICLES DE LA LLEI 3/2015
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern contra els arts. 69 i 95 i les disposicions addicionals 22, 23, 24, 25 i 26 de la Llei de Catalunya 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. El president del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs —15 de juny de 2015—.

L'article 95 de la Llei 3/2015, modificaba el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.


14 de juliol de 2015.
MODIFICACIÓ DE DIVERSES NORMES RELACIONADES AMB ACTIVITATS
La Llei 3/2015, d'' de març, de mesures fiscals, financeres i administratives ha modificat algunes normes relacionades amb les activitats.
Entre altres modificacions cal destacar les de la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.


Descarregui un document amb les principals modificacions de les normes relacionades amb activitats... Aquí

14 de març de 2015.
NOVETATS A LA WEB
Disponible a la web un nou document pdf que inclou totes les Instruccions Tècniques de Bombers, amb index per facilitar la cerca i possibilitat d'imprimir tot el document o cada ITC individualment amb la opció "imprimir sección" de la llista de marcadors.
Accés al document... Aquí
30/02/2015
NOU REIAL DECRET DE CLASSIFICACIÓ DE MATERIALS EN FUNCIÓ DE LA REACCIÓ I RESSITÈNCIA AL FOC
Entrada en vigor de del dia 24 de novembre, del nou Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc, que deroga el Reial decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front del foc.

Accés al document... Aquí

25/11/2013.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ACTIVITATS RECREATIVES
El Decret 127/2013, del 5 de març, publicat en el DOGC del 7 de març, ha modificat el Reglament d'espectacles i activitats recreatives, Decret 112/2010, deixant fora de l'ambit de la normativa d'espectacles i activitats recreatives la gestió dels Plans d'Autoprotecció. Es manté, a l'article 46, l'obligació de disposar de Pla d'Autoportecció que correspongui en funció de l'ocupació, i de tenir-lo a l'establiment, però es suprimeix de la relació de documents a lliurar per a la tramitació de la llicència, indicant que els Pla d'Autoprotecció s'han de lliurar a Protecció Civil a través de la plataforma Hermes.

Accés a la versió actualitzada del Reglament d'Espectacles i Activitats Eecreatives (Decret 112/2010).... Aquí

NOTICIES
Donem a conèixer un interesant blog a on es pot descarregar i provar un programa de simulació d'incendis i evacuació amb una demostració de l'evacuació d'una discoteca.

Accés al blog "incendiodigital" .... Aquí

ALTRES NOVETATS
Aplicació per dispositius mòvils android per fer els càlculs bàsics d'acústica (dB) per a l'aplicació de la normativa catalana: suma, resta, mitjana i mitjana ponderada.
Disponible Aquí

Noves Ordenances/Reglaments
Links Destacats